Taxsys


Inhoudsopgave

1. Taxsys Agenda (1.)
Introductie
Onderhoud straatnamen en woonplaatsen (1.1.)
Straatnamen wijzigen
Synoniemen
Ritagenda : Registreren dagelijkse gang van zaken (1.2.)
Sneltoetsen / Functies in de ritagenda
1 - Ritten aanmaken + Opvragen NAW chauffeur / ritstaat / groepsvervoerdeelnemer / Verzenden databericht
1 - C : opvragen NAW chauffeur of ritstaat
1 - G : opvragen deelnemer groepsvervoer
1 - D : versturen databericht naar voertuig
2 - Te muteren regelnummer
3 - Printmenu
4 - Historie / Verreden rittten
5 - Wagens in dienst
/ - Tonen ritten vanaf datum
* - Tonen actuele GPS-positie van voertuigen
'CC' - Tonen alle ritten van callcenter
A - Alle ritten voorgepland op wagen of chauffeur
B - Tonen alle toegekende ritten
B1 - ritten die over de bestelde tijd heen zijn en waarvan nog geen instaptijd is ontvangen
F - Zoeken op een gedeelte van de postcode, woonplaats, straatnaam, of opmerking, of op postcodegebied
F1 + F2 - bladeren
DAT - Tonen ritten t.m datum
G - Groepsvervoer
M - Moederrit
P - Plannen
R - Nog toe te kennen ritten tonen
Diversen Taxsys Agenda (1.2.)
Vervoersoort en codes ritboeking
Vervoersoort
Extra codes
ZKM - ZieKMeldingen van algemene relaties
Grafische weergave voorplanning
Beschikbaarheid chauffeurs
Blokkeren voorplanning chauffeurs voor ritten
Bijzondere extra's Taxsys Agenda (1.2.)
Wagencentralist
Centrale Meld Systeem (mel)
Splitsing gebieden in agenda
Transvision ritten (NS-vervoer), weigeren na tijd x
Logboek ritmutaties
Automatische planner
Werking van het systeem
Werkwijze voor de planner
2. Taxsys Groepsvervoer
Introductie
Deelnemers (3.1.)
Deelnemers handmatig aanmaken
Deelnemers importeren
Deelnemer gaat verhuizen
Deelnemer 'eenmalig' omzetten naar andere route
Instellingen (3.3.)
Aanmaken instellingen
Opvragen routes naar de instelling
Wijzigen parameters Optimizer
Hoofdinstelling
Routes (3.4)
Routenummering
Registraties rondom de route
1. Route muteren
2. Factuuromschrijving
4. Route activeren
5. Vrije dagen
6. Werktijden
Woon-werk verkeer vastleggen
7. Wagen / Chauffeurs
A. Afstandentabel
Bijzonderheden groepsvervoer
Internetmodule
Groepsvervoer in de ritagenda
Meest gebruikte functies / Sneltoetsen
Automatisch doorboeken van routes
Datacommunicatie
Terugbelservice
Taxsys Optimizer
Externe routes
Routeoverzicht / Routes van instelling
3. Taxsys Administratie (4.)
Introductie
Rittenstaat administratie
Rittenstaat verwerking (4.1.1.4.)
Correctie programma's NA rittenstaat verwerking
Correctie kas-afdracht
Correctie taximeter en dashboard standen
Correctie gewerkte uren
Correctie ritten op rekening (particulier - ziekenfonds)
Printen overzichten na rittenstaat verwerking
Kasafdrachten en contanten
Voertuigen / chauffeurs administratie (4.2.)
Introductie
Wagenpark
Stamgegevens voertuig
Onderhoud/materiaalverbruik voertuigen
Opvragen cumulatieve omzetgegevens
Printen overzicht wagenpark
Chauffeur
Muteren / Printen stamgegevens
Muteren gegevens schadeverloop
Opvragen / Printen info periode/jaar
Opvragen / Printen / Muteren info t.b.v. lonen
Printen afloopdata contracten chauffeurs
Printen vervaldata documenten
N.A.W.-Debiteuren.......administratie (4.3.)
Onderhoud relaties W.V.G. / Streek (4.3.1.)
Onderhoud relaties Ziekenfonds(en) (4.3.2.)
Onderhoud relaties Overigen (4.3.3.)
Eigen bijdrage factuur
Factureringen (4.4.)
Reserve
Aanmaken/Printen declaratie-tabellen ziekenvervoer. (4.4.3.)
Facturen -WVG- vervoer / STR / CC. (4.4.4.)
Facturen -ZKF- debiteuren / Daglijsten ziekenvervoer (4.4.5.)
Facturen -ALG- debiteuren. (4.4.6.)
Aanmaken/Printen facturen / credit-nota's / EB-ZKF (4.4.7.)
Samenstellen diskette declaratie ziekenvervoer. (4.4.8.)
Printverslag fin.boekingen (4.4.9.)
Zorgvervoer / Ziekenfonds
Introductie
Registratie stamgegevens
Registreren relaties
COV-check - Stamgegevens relatie controleren
Machtigingen
Prestatiecode
Registreren zorgverzekeraar en tarieven
Vastleggen prijsafspraken
Verwerking / Opbouwen declaratie
Registreren ritten
Declaratie VECOZO
Controleren ritten
Opbouwen declaratiebestand
Declaratie naar historie schrijven
Correcties aanbrengen
Bijzonderheden
4. Externe koppelingen en contractvormen
Koppeling DVG-net (Uvit)
Ritten boeken
Ritten upload
Controle ritstatus
Achmea
Vastleggen perceelnummers met daarbij behorende postcode
Aanmaken zorgverzekeraar
Aanmaken klanten in Taxsys
Aanmaken/Muteren/Verwijderen ritten
Installatie programmaís voor koppeling achmea website
5. Beheerders functies
Introductie
Beheerder
Gebruiker aanmaken
Authorisatie van gebruikers
Webmin / Grafische beheeromgeving
6. Diverse modules
Automatische Terugbel Server (VOIP)
Introductie
Terugbelservice VOIP (8.?.)
Taxsys Tracker - GPS applicatie
Introductie
Beschrijving van de modules
Module GPS
Werking van de kaart en statussen
Menuknoppen
Werkbalk
Alarmstatus
Module Ritagenda
Ritselectie
Snelmenu lijst
Kaartweergave ritagenda
Instellingen voor de module
Routeplanner / Tabblad route
Module Overzicht / Historische positities
Opvragen van de voertuiglijst
Opvragen van de historie
Voertuig vastzetten / Live trace
Algemeen
Extra functies voor de kaart
Inzoomgebieden
Overige instellingen
SMS / Mollie.nl
Beschrijving
SMS-bericht versturen
7. Taxsys Live - het eerste begin / Werkplek installatie
Werkplek installatie - Securenetterm
Snelstart taxsys Live
Taxsys op Ipad
Hulp op afstand / Crossloop
8. Internetmodules
1. Ritboekingsmodule
Introductie
Klanten toegang geven
Werkwijze in de rit agenda
Werkwijze voor de klant
2. Internet groepsvervoermodule
Introductie
Klanten toegang geven
3. Chauffeurs- / Vervoerdersmodule
Introductie
Toegang verlenen en rechten per chauffeur instellen
Vormgeving
Toelichting van de belangrijkste functionaliteit
Ritplanning tonen, ritten wijzigen, en bevestigen van ritten
Berichtenssysteem
Weergeven / wijzigen van uren, tonen van verlofdagen en dienstrooster
Formulieren
Documenten (optioneel)
Activiteitenkalender
Wachtwoord wijzigen (optioneel)
Ondersteuning mobiele browsers / PDA's (optioneel)
plugin Beschikbaarheid chauffeurs
9. Tips en tricks
10. Taxsys Optimizer
Installatie
Wijzigingen in versie 2.x.x.x
Opstarten
Updateprogramma
Mappoint herstellen na een update
Layout overzichtslijsten
Handleiding als PDF downloaden
Werken met Taxsys Optimizer
Beginnen
Menubalk
Opvragen en bewerken van een route
Velden in de routelijst
Parameters en gebruiksopties
Algemeen en op debiteurniveau
Parameters op debiteurniveau
Parameters op instellingsniveau
Gedrag routeplanner / In - en uitschakelen parameters en gebruiksopties
Overige bijzonderheden
Waarschuwingen
Handmatig aanpassen van de tijden
Startpunt / eindpunt toevoegen
Toevoegen van een tussenpunt
Scherm routeinfo
Scherm deelnemerinfo
Scherm instellinginfo
Routeserver : routes automatisch optimaliseren
Overige mogelijkheden
Instellingen toepassing
Projecten
Een nieuw project starten
Layout van het scherm
Tabblad Routeindeling
Tabblad Kaart
Tabblad Project
Tabblad Afdrukvoorbeeld
Werken met gegevens
Toevoegen
1. Bestaande route uit taxsys opvragen
2. Importeren
3. Handmatig toevoegen
4. Een adres aanklikken op de kaart
5. Een kopie maken van een route, deelnemer of instelling
Dagdelen / Routedetails
1. Lijstweergave
2. Overzichtsweergave
Routevoorstel / Basisopzet
Wijzigen van deelnemers, instellingen, routes
Een project opslaan
Een project openen
Printen
Exporteren naar excel
Exportbestand taxsys
Routes direct in taxsys opslaan
Berekenen van routes
Alle routes berekenen
Berekenen aanrijtijd, afrijtijd en directe afstand/tijd / Easy Travel
11. Frequently asked questions
Introductie
FAQ Ritagenda
FAQ Administratie
FAQ Groepsvervoer

Lijst van figuren

1.1. Voorbeeld Synoniem
1.2. Printmenu
1.3. Wagenpark
1.4. dienst wagen
1.5. Actuele GPS-positie
1.6. Zoeken op postcodegebied
1.7. Moederrit
1.8. Tonen voorplanning
1.9. Structureel niet beschikbaar
1.10. Planoverzicht chauffeur
1.11. Grafische weergave
1.12. 'BSC' ritagenda
1.13. Blokkeren voorplanning
1.14. Ritparameters
1.15. Weergave in ritagenda
1.16. Dienstenoverzicht
2.1. Menu Taxsys Groepsvervoer
2.2. Muteren gegevens van deelnemers
2.3. Voorbeeld import/export sjabloon groepsvervoer
2.4. Kenmerken voor deelnemers
2.5. Menu Taxsys Groepsvervoer
2.6. Gekoppelde roosters
2.7. Route muteren
2.8. Factuurregel route
2.9. Factuurkenmerken op debiteurniveau
2.10. Werktijden
2.11. Keuzemenu
2.12. Minuten woon-werk verkeer
2.13. Verwerkte uren
2.14. Keuzemenu
2.15. Wagen- en chauffeursplanning
2.16. Afstandentabel
2.17. In- en uitstaptijden deelnemers groepsvervoer
2.18. Routeoverzicht
3.1. Menu ingave rittenstaten
3.2. Tellen ritten contant/rekening
3.3. Tellen ritten call-centra
3.4. Taximeter en dashboard standen
3.5. Invoeren gewerkte uren
3.6. FinanciŽle afrekening
3.7. Muteren ritten op rekening
3.8. Muteren ritten op rekening ziekenfonds
3.9. Weergave ingeboekte factuurregels
3.10. Programma 4.1.1.3. Printen overzichten vanuit rittenstaatverwerking
3.11. Programma 4.1.1.3. Printen overzichten vanuit rittenstaatverwerking
3.12. Weergave stamgegevens voertuig
3.13. Soort voertuig
3.14. Aanwezige Apparaten
3.15. Items met controledatum
3.16. Programma 4.4.6 Facturering algemene debiteuren
3.17. Onderhoud relatiegegevens
3.18. COV Check
3.19. Onderhoud machtigingen
3.20. Postcode tabel
3.21. Tarieven niet aanwezig
3.22. Prijsafspraken zorgverzekeraar
3.23. Muteren ritgegevens
3.24. Controle gefactureerde ritten
3.25. Ritoverzicht
3.26. Diapositief in ritoverzicht
4.1. Onderhoud percelen Achmeastring
4.2. Tarieven van de percelen Achmea
4.3. Aanmaken nieuwe Achmea relatie
5.1. Voorbeeld string
5.2. Toegangsrechten per menu
5.3. Mutatierechten
6.1. Menu TB-server Taxsys
6.2. Selecteren module via de werkbalk (1 van de 3 linkse knoppen)
6.3. GPS-scherm
6.4. Direct vernieuwen
6.5. GPS-menu
6.6. Uitgebreide voertuiglijst
6.7. Werkbalk / Functiebalk
6.8. Alarmstatus
6.9. Ritagenda
6.10. Standaardfilters
6.11. Snelmenu rittenoverzicht
6.12. Ritdetails
6.13. Kaartweergave
6.14. Snelmenu kaart
6.15. Kaartlayout
6.16. Routeplanner
6.17. Overzicht alle voertuigen
6.18. Setup
6.19. Snelmenu voertuiglijst
6.20. Historische posities in de lijst
6.21. Historische posities op de kaart
6.22. extra kaartfuncties
6.23. Inzoomgebieden
6.24. SMS-bericht versturen
7.1. Lettertype instellen
7.2. Instellen van de breedte en hoogte van het scherm
7.3. General
7.4. Printing
8.1. Website Taxi Luttikhuis
8.2. Website login Taxi Luttikhuis
8.3. Authorisatie web-applicatie
8.4. Inlog scherm
8.5. Overzicht reserveringen
8.6. Invoer reservering
8.7. Informatie deelnemer
8.8. Aanmelden
8.9. Ritplanning
8.10. Documenten
8.11. Klachten
8.12. Authorisatie web-applicatie
8.13. Deelnemer groepsvervoer muteren (2.1.)
8.14. Inzage ritplanning
8.15. Chauffeurstoegang
8.16. Ritdetails tonen
8.17. Ritbevestiging agenda
8.18. Kaart
8.19. Ritgegevens wijzigen
8.20. Berichten tonen
8.21. Onderhoud berichten
8.22. Dienstrooster
8.23. Verlofaanvraag
8.24. Documenten
8.25. Wachtwoord wijzigen
8.26. Ipad
8.27. Beschikbaarheid
10.1. Aanmeldscherm
10.2. Updateprogramma
10.3. Mappointdriver
10.4. Melding succes
10.5. Opties voor lijst
10.6. Hoofdscherm optimizer
10.7. Menubalk optimizer
10.8. Route opvragen
10.9. Scherm route opvragen
10.10. Routelijst opvragen
10.11. Route versneld opvragen
10.12. Ander dagdeel
10.13. Adres zoeken
10.14. Zoeken op postcode
10.15. Printen
10.16. Configuratie
10.17. Optiemenu
10.18. Optimizer
10.19. 1 stap omhoog
10.20. 1 stap omlaag
10.21. Bovenaan plaatsen
10.22. Onderaan plaatsen
10.23. Roostertijd
10.24. Tijd bijstellen -
10.25. Tijd bijstellen +
10.26. Opslaan
10.27. Terugmelding
10.28. Eenmalig opslaan
10.29. Terugmelding
10.30. Opslaan en kopieren
10.31. Optimaliseren
10.32. Gedeeltelijk optimaliseren
10.33. Parameters
10.34. Parameters via menu opties-instellingen
10.35. Parameters van de debiteur
10.36. Gedrag routeplanner
10.37. Gedrag routeplanner
10.38. Waarschuwingen
10.39. Aanpassen tijden
10.40. Startpunt-Eindpunt
10.41. Route tonen
10.42. Deelnemer tonen
10.43. Deelnemer tonen
10.44. Automatisch optimaliseren
10.45. Instellingen toepassing
10.46. Schermindeling
10.47. Berekend
10.48. Niet berekend, volgorde is juist
10.49. Volgorde onjuist, de route kan niet berekend worden
10.50. Geen deelnemers
10.51. Kaart
10.52. Menubalk kaart
10.53. Opvragen routes van instelling
10.54. Importeren van adressen
10.55. Handmatig toevoegen
10.56. Handmatig toevoegen
10.57. Knop opties voor dagdeel
10.58. Weergave instellen
10.59. Basisopzet maken
10.60. Printmenu
10.61. Exporteren
10.62. Gemuteerde routes
10.63. Gemuteerde routes
10.64. Alle routes berekenen
10.65. Extra routeberekeningen

Lijst van tabellen

10.1. Beschrijving velden routelijst
10.2. Beschrijving parameters
10.3. Beschrijving velden route
10.4. Velden in het importblad